privacy policy

sharethedate - תנאי שימוש כללי

1. ברוכים הבאים לאתר sharethedate. הביקור ו/או השימוש באתר כפופים להוראות ולתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). השימוש באתר מחייב אתכם להסכים לתנאי השימוש והפרטיות באתר. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וצור עימנו קשר בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש.

2. תנאים אלה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, מחשב לוח וכיוצ"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: "מכשיר תקשורת"; ו-"אמצעי תקשורת" בהתאמה).

3. מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו נעשה שימוש בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.

4. למען הסר ספק, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

5. הגבלת גיל השימוש באתר - יודגש, כי אינך רשאי לקבל על עצמך את תנאי השימוש ולהשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, או אם השימוש באתר אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר.

6. רישום פרטים כוזבים ביודעין, הונאה והתחזות לאדם אחר הינן עבירות פליליות על-פי דין. האתר יהא רשאי לנקוט בכל צעד משפטי כנגדך בגין מסירת פרטים כוזבים, הונאה ו/או התחזות, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לאתר ו/או מי מטעמו עקב שיבוש פעילות האתר ו/או השירות ו/או השירותים הנוספים הניתנים באתר.

7. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותם של תנאי השימוש.

8. sharethedate הוא פלטפורמה שבה משתמשי האתר מפרסמים מידע על אולמות ואירועים. נכונות המידע ודיוקו תלויה לעולם במשתמשים. sharethedate אינו יכול לבדוק ואינו בודק את נכונות המידע שמוסרים משתמשי האתר.

9. אנו עומדים על כך שהמידע שיפורסם בsharethedate, יהיה אמין ומדויק, ככל שניתן. לכן חל איסור מוחלט לפרסם בsharethedate מידע ופרטים שאינם אמת. פרסמת במתחתנים למען מתחתנים מידע? זכור תמיד שהאחריות המלאה על כך חלה עליך .יחד עם זאת, אין להניח כי הגולשים באתר נחזים להיות מי שהם באמת.

10. מפעילי האתר משתמשים במספר דרכים טכנולוגיות ואנושיות על מנת למנוע מידע לא אמין, במידה ויתבעו בגין פרסום לא ראוי, אתה מתחייב לשפות אותם על כך. האתר מאפשר לגולשים לשתף בקלות. מודגש

11. השימוש במידע של אתר sharethedate הוא על אחריותם של העושים שימוש זה.

12. כל שיתוף אירוע וכל הכנסת תוכן לאתר sharethedate שיעשה ייעשה בתום לב, על-פי חוות דעת אישית, וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם.

13. למען הסר כל ספק, מפעילי האתר sharethedate יהיו רשאים לדחות את השיתופים ותוכן נוסף שמועלה לאתר כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה.

14. אסור להעלות אינפורמציה העלולה לסכן להביא לסיכון או פגיעה באדם אחר.

15. בעצם הוספת מידע או תוכן מכל סוג שהוא לאתר אתה מוותר על זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני ומעניק לנו הרשאה מלאה להפצתו בכל צורה שהיא, ובכל פורמט, לאחר המצאות החומר באתר יוכלו מפעילי אתר מתחתנים למען מתחתנים לשתף בו אנשים ואתרים אחרים.

16. האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש, וזאת אף ללא צו של בית משפט וכן רשאי לצרף גולש כצד להליך שיפוטי המתנהל, וזאת בשל מעשה או מחדל של האחרון, ולנקוט נגד משתמש שיפר את תנאי השימוש בכל האמצעים העומדים לרשותו על-פי כל דין והסכם.

17. רישומי המחשב ופרטי המשתמש של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. המשתמש מסכים כי פרטי מחשבו ו/או כל פרט אחר אודות התנהגותו באתר יישמרו על-ידי האתר והוא יוכל לעשות בהם שימוש.

18. בכל סכסוך שיתגלה בין הספקים לבין המשתמשים באתר, מנהלי אתר sharethedate לא יהיו צד במחלוקת זו ולא יישאו באחריות כלפי אף אחד מהצדדים.

19. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של אתר sharethedate בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של מפעילי האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של מנהלי ובעלי האתר בלבד, אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

20. רישום באמצעות חשבון קיים ברשת חברתית. אתה יכול להירשם לאתר גם באמצעות הפרופיל האישי שלך באתרFacebook ("פייסבוק"), אשר יהווה רישום בהתאם לתנאי שימוש אלה. ברישום באמצעות פרופיל פייסבוק, אתה מאשר לאתר להשתמש בכל התוכן הכלול בפרופיל זה ובקיר שלך בפייסבוק. בהתחברות לאתר באמצעות חשבוןהפייסבוק שלכם, אתם מעניקים לאתר באופן בלתי חוזר רישיון לא בלעדי, ניתן להעברה, בלתי ניתן לביטול, בלא תשלום, ללא הגבלה גיאוגרפית, בכל מדיה שהיא (לרבות אך לא רק באינטרנט, באתרים אחרים, בעיתונות כתובה, באמצעי תקשורת אחרים, באמצעי פרסום וכיו"ב) להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם ולהציג את התמונות שבחשבון הפייסבוק שלך, ומאשר שאתה בעלי הזכויות היחידי בתמונות שבחשבון הפייסבוק שלך, כי התמונות שבחשבון הפייסבוק שלך אינן פוגעות באיש ואינן מפרות את זכויותיו של איש, כי אתה רשאי לפרסמן באתר וכי אתה רשאי להעניק רישיון לאתר כמתואר מעלה ביחס לאותן תמונות.

 

copyright © 2019 Sharethedate.co.il